OTT-System Sp. z o.o. realizuje projekt pod tytułem „UTRZYMANIE ZDOLNOŚCI DO PRACY PRZEZ CAŁY OKRES AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W OTT SYSTEM” współfinansowany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wartość projektu: 125 530,36zł
Wartość dofinansowania: 100 420,00zł

Termin realizacji projektu: 10.01.2024 – 09.06.2024