Jesteśmy firmą działającą w branży ochrony środowiska. Nasz historia rozpoczęła się w roku 1995. Od samego początku działalności mocno angażowaliśmy się w realizację projektów związanych z poprawą jakości ścieków odprowadzanych do środowiska. Jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy na polski rynek system napowietrzania wgłębnego. Właśnie z tą częścią technologii oczyszczania ścieków związani byliśmy w pierwszym okresie istnienia przedsiębiorstwa.

Z biegiem czasu rosło nasze doświadczenie i umiejętności. Zdobywaliśmy wiedzę, tworząc solidną i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Rozszerzyliśmy swoją ofertę o kolejne urządzenia, zwiększając tym samym zakres odbiorców naszych rozwiązań. Te kilkanaście lat ciężkiej pracy dało efekty w postaci kilkudziesięciu zmodernizowanych obiektów.

W ten oto sposób wzbogacamy nasz rynek jako firma proponująca kompleksową ofertę urządzeń dla dużych i średnich oczyszczalni ścieków. W naszej ofercie znajdą również Państwo instalacje ze stali nierdzewnej dla stacji uzdatniania wody, przemysłu i budownictwa a także przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodno – kanalizacyjnych.

Nie unikamy trudnych tematów dotyczących poprawy jakości oczyszczonych ścieków przemysłowych. Przeprowadzamy modernizacje i rozbudowujemy technologie w zakładach: mleczarskich, przetwórczych i spożywczych, papierniczych, rafineriach czy koksowniach. Na tym polu odnieśliśmy już znaczące sukcesy.

Swoje działania skupiamy również na małych obiektach. Szukamy rozwiązań dla niewielkich oczyszczalni, w których zastosowana technologia nie pozwala na uzyskanie wymaganego efektu. Udaje się nam to osiągnąć w oparciu o technologię osadu czynnego czy złóż biologicznych.